Branding a tvorba Corporate Identity

Firemná identita sa zavádza dlhodobo a postupne. Dôležitá je jej kontinuita a dodržiavanie pravidiel stanovených dizajn manuálom.

Je potrebné si uvedomiť, že jednotlivé prvky komunikácie známych značiek nerozoznávate primárne len podľa loga, ale hlavne vďaka sérii harmonicky usporiadaných a navzájom súvisiacich vizuálnych prvkov, akými sú farba, písmo, spôsob osadenia, či iné sekundárne grafické prvky. Presne tento efekt je cieľom správne aplikovaného dizajn manuálu.

Aj keď sa identita a prezentácia značky neopiera iba o vizuál, jedným z určujúcich prvkov toho, ako značka pôsobí na zákazníkov, je jej unikátny grafický aspekt.

Ten by mal byť rozoznateľný a citeľný zo všetkého, čo nejakým spôsobom súvisí so značkou: od loga, dizajnu obalu, dizajnu webu, až po prezentáciu v tlači či na reklamných predmetoch.

Našou úlohou je:

  • vypracovanie dizajn manuálu pre existujúcu značku, alebo logo
  • prípadne ich mierna úprava či kompletné pretvorenie.

V rámci toho ponúkame:

  • tvorbu originálneho vizuálneho štýlu komunikácie značky
  • spracovanie dokumentácie vo forme dizajn manuálu
  • aplikovanie dizajn manuálu v praxi

Chcem vedieť viac