UX a UI optimalizácia

Je dôkladná analýza vstupných dát, ktoré zahŕňajú informácie o správaní sa návštevníka, či už sa jedná o metadáta z online analytických nástrojov, alebo informácie získané formou dotazníka.

User eXperience & User Interface
(UX & UI)

Na začiatku je nutné komplexne vyhodnotiť váš zámer a ujasniť si:

  • čo chceme komunikovať na webových stránkach
  • komu to chceme komunikovať
  • aké je bežné správanie návštevníka
  • ako návštevníka intuitívne usmerniť
  • ako dosiahnuť požadovaný výsledný efekt v správaní sa návštevníka

Intuitívne užívateľské rozhranie webových stránok a pozitívny dojem z nich pomáhajú:

  • urýchliť navigáciu
  • upresniť cielenie
  • predĺžiť čas strávený na stránkach
  • posúdiť relevanciu rozmiestnia obsahu

Výstupom UX a UI optimalizácie je návrh rozmiestnenia obsahu, navigačných prvkov a logiky internetovej stránky vo forme tzv. wireframe. Jedná sa o detailné schematické rozkreslenie kompozície jednotlivých prvkov internetovej stránky. Práve táto fáza je ideálna pre zapracovanie všetkých vecných pripomienok.

Dôkladné vyladenie wireframe vám ušetrí nemalé výdaje spojené s navrhovaním grafiky, nehovoriac o prípadných zmenách počas samotného vývoja (programovania a kódovania) webových stránok.

Chcem vedieť viac