web copywriting

Spolupráca s copywriterom vám pomôže urýchliť proces tvorby webových stránok a dodá profesionálnu úroveň firemnej prezentácii. Odľahčite svojich, už aj tak zaneprázdnených zamestnancov, a prenechajte tvorbu textov špecialistovi. Zvládnutý textový obsah je dôležitou súčasťou stránky, Mal by mať ťah, byť úderný a správne štruktúrovaný, aby webové stránky boli zrozumiteľné.

Práve to je úloha pre copywritera, ktorý text webu spracuje tak, aby:

  • vyhovoval požiadavkám internetových vyhľadávačov
  • mal správnu štruktúru pre tvorbu logiky webu
  • bol zrozumiteľný a vždy informoval stručne a jasne
  • načrtával a ponúkal vhodné východiská pre grafický dizajn webu
  • presvedčil návštevníka a motivoval ho k akcii

Spracovanie textov nezávislým, externým autorom ponúka triezvy pohľad na vec. Nezaťažený predošlým kontaktom s projektom, dokáže copywriter objektívnejšie posúdiť celkovú zrozumiteľnosť stránky pre danú cieľovú skupinu, ako aj dojem, ktorý vyvoláva u návštevníka stránky.

Chcem vedieť viac