PPC pay per click kampane

Google, Facebook, Youtube a ďalšie siete implementujú ročne stovky zmien. Zaznamenávať ich a analyzovať si vyžaduje čas a prostriedky. V našej agentúre sa týmto činnostiam venuje celý tím, ktorý sa pravidelne školí.

V našich radoch nájdete stratégov, ktorí dokážu kampaň posúvať ďalej. Dobrá kampaň totiž nestojí len na kľúčových slovách. Je potrebné mať ujasnený cieľ a stratégiu kampane. Dôležité je byť ostražitým a neustále sledovať konkurenciu. Pravidelné sledovanie zmien a následné úpravy cien a ponuky dokážu maximalizovať zisky.

Už vieme, čo funguje - agentúrna starostlivosť, ktorú ponúkame, stojí na:

 • neustálej optimalizácii
 • dlhodobých skúsenostiach
 • pravidelnom reportingu
 • neustálom vzdelávaní sa
 • skúsenostiach z iných odvetví

Chcem vedieť viac

Google Ads

Klasická PPC reklama

 • Založenie Google AdWords
 • PPC kampaň – nastavenie – fulltext
 • Tvorba textov a sloganov
 • Výber vyhľadávacích výrazov
 • Geografické zacielenie
 • Nastavenie a optimalizácia rozpočtu podľa CPC
 • Predbežné vyhodnocovanie účinnosti kampane

Remarketing

 • Generovanie remarketingových značiek na web
 • Google Merchant Center založenie (pre vybrané krajiny)
 • Napojenie AW a MC
 • Nastavenie kampane
 • Nastavenie a optimalizácia rozpočtu podľa CPC
 • Priebežné vyhodnocovanie účinnosti kampane

Dynamický remarketing nastavenia kampane

 • Generovanie remarketingových značiek na web
 • Google Mechant Center založenie (pre vybrané krajiny)
 • Napojenie AW a MC
 • Nastavenie kampane
 • Nastavenie a optimalizácia rozpočtu podľa CPC
 • Priebežné vyhodnocovanie účinnosti kampane