Správa
sociálnych médií

Komunikácia na sociálnych sieťach je dnes o aktívnom prístupe a spätnej väzbe. Tie sú rovnako dôležité, ako kvalita obsahu a jeho grafické prevedenie.

Kontinuita komunikačného dizajnu a budovanie grafickej a obsahovej online identity sú záležitosti vyššej úrovne, ktorú vám jednotlivec nedokáže poskytnúť, ale v agentúre sú štandardom.

Je dôležité byť s ľuďmi v kontakte, rozhodne však nie za pomoci robota. Osobný a ľudský prístup je základ, ale znamená aj investovanie času a energie.

V rámci agentúrnej starostlivosti v oblasti sociálnych sietí:

 • budete skrze nás klientom k dispozícii nonstop
 • vám vytvoríme plán - nastavíme stratégiu a jej sledovanie
 • vám budeme spravovať kampane
 • vám pomôžeme s komunikáciou s klientmi
 • budeme za vás sledovať prebiehajúce zmeny
 • pre vás budeme tvoriť koherentný obsah pre rôzne online médiá

FACEBOOK

Založenie a doplnenie profilu na sociálnej sieti Facebook

 • Nadradenie profilovej a úvodnej fotografie
 • Doplnenie informácii o spoločnosti (Short and long description, mission) + copywriting
 • Prepojenie ostatných sociálnych sietí (Instagram, Pinterest, Twitter, + ďalšie…)
 • Doplnenie likes ostatných spoločností

Analýza profilu (v prípade existencie FB profilu)

 • Doplnenie chýbajúcich informácii
 • Analýza grafickej stránky a scalingu + reorganizácia
 • Prepojenie webových stránok a ostatných sociálnych médií

Komunikačné stratégie pre Facebook

 • Stanovenie cieľov a účelov komunikácie
 • Voľba štýlu a tónu, stanovenie činnosti frekvencie a typu príspevkov
 • Analýza vhodnej doby pre pridávanie príspevkov na základe aktivity fanúšikov
 • Stanovenie druhov a zdrojov obsahu
 • Komunikácia s fanúšikmi (odpovedanie na otázky a komentáre)
 • Plán krízovej komunikácie
 • Stanovenie vhodných reklamných formátov
 • Kritériá pre hodnotenie úspešnosti

Dlhodobá správa profilu

 • Tvorba príspevkov:
  Štandardný príspevok bez promovania – copywriting + shortlinks
  Štandardný príspevok bez promovania – copywriting + shortlinks + graphics
  Štandardný príspevok promoted – copywriting + shortlinks
  Štandardný príspevok promoted – copywriting + shortlinks + graphics
 • Tvorba a správa
 • Tvorba udalostí
 • Tvorba a riadenie súťaží
 • Využívanie fotografií z fotobanky
 • Harmonogram zverejňovania
 • Odpovedanie na otázky a komentáre
 • Moderná diskusia
 • Kontrola trollingu a spamov
 • SEO v rámci diskusií
 • Základná analýza kľúčových slov pre Facebook
 • Reporting výsledkov

Platené reklamné zdroje

 • Tvorba PPC kampane na základe dodanej grafiky:
  Copywriting
  Voľba vhodného zdieľania (targeting)
  Stanovenie vhodnej platby za reklamu (PPC, CPM, oCPM) – optimalizácia cien za kliknutia
  Napojenie konverzných pixelov
  Návrh viacero variantov pre optimálny účinok – (Varianty cielenia, grafické a textové varainty)
 • Denná správa kampaní vrátane optimalizácie
 • Tvorba sponzorovanej udalosti

Facebook remarketing (cielené na návštevníkov webových stránok)

 • Generovanie remarketingového pixelu
 • Nastavenie remarketingového zoznamu

Tvorba Lookalike audience

 • Stanovenie cieľového publika na základe existujúceho profilu zákazníkov

Website custom audience

 • Generovanie cieľového publika na základe poskytnutých dát / databázy kontaktov

Generovanie konverzného pixelu

 • Sledovanie ľubovoľných konverzií na webe
 • Napojenie na jednotlivé FB reklamy
 • Implementácia na webovú stránku

Optimalizácia a reporting

 • Mesačný reporting
 • Mesačná správa aplikácií

Ostatné služby

 • Implementácia aplikácií
 • Nastavenie reklamného účtu

Facebook ads

 • PPC (podľa cieľovej skupiny, témy a sily facebookového profilu)

PINTEREST

Založenie profilu

 • Dopĺňanie popisu spoločnosti a vloženie profilovej fotografie
 • Napojenie na webové stránky
 • Získanie followers a ich prepojenie s Facebookom
 • Sledovanie aktivity pomocou Pinterest Analytics

Správa profilu

 • Založenie albumu, vkladanie originálnych pinov a repinning

INSTAGRAM

Založenie profilu

 • Doplnenie informácií o spoločnosti
 • Napojenie na facebookový profil a webové stránky (priama ikona)

Správa profilu

 • Fotografie produktov, lifestyle fotografie apod.
 • Pravidelné pridávanie fotografií (napríklad 1 x týždenne)
 • Likovanie fotografií cez Instagram – premietnutie na Facebooku – zobrazenie na užívateľských profiloch

Google +

Založenie profilu

 • Doplnenie popisu spoločnosti
 • Vzhľad profilu – úvodná foto, zákadná foto

Správa profilu

 • Tvorba obsahu spoločne s obsahom na Facebooku
 • Správa okruhu fanúšikov – rozdelenie zákazníkov podľa vernosti, bydliska, veku, záujmu, apod.
 • Komunikácia s fanúšikmi v reálnom čase

TWITTER

Založenie profilu

 • Doplnenie popisu spoločnosti a kontaktných údajov
 • Vloženie úvodných fotografií
 • Napojenie na facebookový profil a webové stránky

Správa profilu

 • Sledovanie check-inu užívateľov a hodnotenia
 • Odmeňovanie užívateľov v rámci akcií

LINKEDIN

Založenie profilu (osobného alebo firemného)

 • Doplnenie profilu a kontaktných informácií na základe predložených informácií
 • Vloženie úvodných fotografií
 • Copywriting