Cambridge park webdesign a content management systém

Vytvorili sme atraktívny webdesign pre jazykovú školu v Brne.

Cambridge Park

Webdesign pre Jazykovú školu.

Wireframy a precízna príprava podkladov.

Práce na webdizajne  pre jazykovú školu sme začali dôkladnou prípravou podkladov v spolupráci s klientom. Naša jasná vízia celkovej kompozície dizajnu ako aj jeho vizuálneho štýlu sa zákazníkovi páčila hneď od začiatku. Pre tento webdesign sme sa rozhodli umiestniť hneď na úvodnú webstránku niekoľko subtilných, zato interaktívnych grafických prvkov. Riešenie navigácie prepája akciu po príchode myšou na základné výberové prvky umiestnené v obdĺžnikoch na zvýraznenie kruhových prvkov, ktoré sú rozdelené do troch základných kategórií. Návštevník webových stránok tak podvedome vníma farebné členenie jednotlivých kurzov, ktoré nadväzuje na hlbšiu logiku celkovej vizuálnej komunikácie projektu.

Rozdelenie plynúce z potreby oddelenia cieľových skupín.

Pre nášho klienta sme realizovali hneď dve webové stránky, každú vo viacerých jazykových mutáciách. Samozrejmosťou je implementácia komplexného systému na správu obsahu, vďaka ktorému môže klient kedykoľvek aktualizovať obsahu webových stránok.
Novinkou bola úprava fukncií zobrazenia v CMS pre členitý obsah. Tieto umožňujú zbalenie a znovu rozbalenie niektorých častí obsahu do prehľadných blokov v grafike projektu.

Redizajn prezentačných materiálov.

Súčasťou projektu bolo spracovanie dizajn manuálu a tlačovín jazykovej školy a skúškového centra, ako aj zabezpečenie ich tlače a dopravy.

Projekt: Cambridge Park Webdesign Content Management

Art Director: Martin Kuspal
Agentúra: MAISON D’IDÉE
Klient: Jazyková škola P.A.R.K.
Vytvorené v roku: 2015
Krajina: Czech Republic

www.skolapark.cz

webdesign-cms-js-park-01
webdesign-cms-js-park-02
webdesign-cms-js-park-03
webdesign-cms-js-park-04
webdesign-cms-js-park-05

Zaujala vás naša práca? Ozvite sa nám,
radi vám s vaším projektom pomôžeme.

Stačí sa ozvať